Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od najstarijih fakulteta na Balkanu. Smešten je u  samom centru Beograda u prostranoj zgradi sa većim brojem amfiteatara. Najpoznatiji amfiteatar je tzv. “petica” koja može da primi preko 1.000 slušalaca. Svakog studenta prava prvog oktobra, dočekao je prijem u velelepnoj “petici”.

 

Ako vas zanima pravna nauka ili studije prava,  sigurno znate  koji su prvi temelj prava i začeci pravne kulture. Učili ste iz istorije da je to Nomokanon, odnosno Zakonopravilo Sv.Save i kasnije  tzv. Dušanov zakonik. To su začeci pravne misli koji sežu dosta rano.

 

Fotografija: Goldfinger/Wikimedia Commons Plato Slobodana Jovanovića ispred Pravnog fakulteta, Beograd. Slikao

Fotografija: Goldfinger/Wikimedia Commons Plato Slobodana Jovanovića ispred Pravnog fakulteta, Beograd. Slikao

 

Prvi koren obrazovanja pravnika potekao je iz 18. veka. Oslobođenjem od turske vlasti, početkom 19. veka, dolazi do procvata  srpske pravne nauke. 1841. godine Beograd je postao prestonica Srbije.  Iste godine se Licej seli iz Kragujevca u Beograd. To je datum osnivanja beogradskog Pravnog fakulteta. Licej je tada imao dva odeljenja – Filosofsko i Pravno. Interesantno je da su  tada studije prava trajale ukupno pet godina.

 

Prvi profesori su bili učeni Srbi , među njima je bio i poznati srpski književnik, komediograf i advokat Jovan Sterija Popović. 1863. godine, Licej prerasta u Veliku školu . To je bio začetak beogradskog Univerziteta.  Studije prava od tada traju četiri godine.

 

Interesantan podatak je  da je  prva žena koja je diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu upisana tek 1910. godine, i po arhivi dokumenata završila je u roku studije.  Možete otkriti kroz još dosta zanimljivosti o pravnoj istoriji i začecima nauke prava, razvoju i društvenim dešavanjima.  Razvoju ove nauke ćete i  sami davati doprinos ako započnete studiranje prava.

Autorka: Suzana Marjanović